2020.02.06.

 Örökfogadalom 2020. február 2


Isten hűségében formálódva, örökre elkötelezetten

Urunk bemutatása, gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén és a megszentelt élet napján, február 2-án a Városmajori Jézus Szíve templomban Pehm Eszter Mária nővér, Magdalena Walcher tartományfőnöknő előtt letette örökfogadalmát. Tisztaságot, engedelmességet és szegénységet fogadott és elkötelezte magát Isten és a Keresztes Nővérek közössége mellett. Az örökfogadalmat megelőző 7 év juniorátusi idő alatt Eszter Mária nővérnek volt ideje megélni és próbára tenni hivatását és elkötelezettségét.
A szentmisét főtisztelendő Mohos Gábor püspök atya celebrálta. Szentbeszédében kiemelte, a megszentelt élet olyan út, amelyen Isten, mint az ezüstműves, tisztává és nemessé formálja a lelket.
A család, a meghívott vendégek, barátok mellett, az európai tartományokban élő nővérekkel ünnepelhettünk együtt, akik énekükkel tették széppé a szentmisét és a fogadalom szertartását
Assisi szent Ferenc, rendünk Patrónusa mondta: „Az Úr testvéreket adott nekem.” „Mi ma azt mondhatjuk: Az Úr egy nővért adott nekünk.” Ennek mi nagyon örülünk és köszönjük Istennek. Kérjük Őt, hogy erősítse és áldja meg Eszter Mária nővért. 

 

Hazai hírek

Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek

Sororum Caritatis Sanctae Crucis - SCSC