2020.05.18.

Visszatekintünk


Közel két hónap telt el, hogy szigorú szabályok és korlátozások között élünk a koronavírus elterjedése miatt. Most, hogy úgy tűnik enyhítésekre számíthatunk, közösségileg is egy újabb határvonalhoz érkeztünk, ami visszatekintésre és hálaadásra hív minket. Ezt szeretnénk megosztani mindazokkal, akik meglátogatják a honlapot.

A külső történések a mi hétköznapi életritmusunkat is megváltoztatták. Otthon maradtunk. Mária nővér és Eszter nővér, akik az oktatás-nevelés területén dolgoznak, az online formákra tértek át. Gabriella nővér is home office-ban dolgozik és tanul, valamint rendelkezésre áll telefonos lelki segély szolgálatra, pasztorális munkával támogatja a helyi egyházközséget. A lelkiségi csoportok vezetése is online módon történik. A munka nem lett kevesebb, sőt… mégis a csökkentett mozgástér kétszer annyi közös imaidőt tett lehetővé. A napirend a négyszeri közös imádság, a személyes ima, az online szentmisék lehetősége megtart és erőt ad. Ferenc pápa kérésére és ajánlása szerint mi is naponta közösen imádkozunk a Szűzanyához, mindazokért, akiket leginkább szenvedéssel érint a vírushelyzet, és akik most sokszoros terheket hordoznak.
Közösségünk hálás mindazért, ami nekünk megadatott és megadatik ebben az időben. Úgy érezzük, hogy ezzel a helyzettel, mint apostoli, tevékeny közösség visszarendeződhettünk a helyünkre. Jézus halálának és feltámadásának a nagyon leegyszerűsített ünneplése, a csendes várakozás a Szentlélek eljövetelének ünneplésére újra rádöbbentett arra, hogy eszközök vagyunk. Az Isten „használ” minket és nem mi „használjuk” az Istent, csak rendelkezésére állunk, az Övéi vagyunk. 

Nemzetközi szinten Európa nyugati részének tartományaiban és az USA-ban is, ahol javarészt idős nővérek élnek, az ő védelmükre és ellátására helyeződött a hangsúly.
A keleti és a távol keleti tartományokban, több munkaterület átszerveződött. Az ápolónőként dolgozó nővérek, mint ahogy minden egészségügyben dolgozó ember, fokozott munkavégzést vállaltak. Sok nővér, önkéntesként csatlakozott a Caritas és a Vörös Kereszt munkájához, étellel és gyógyszerrel látják el a rászorulókat. Segítenek a bevásárlásban, rendelkezésre állnak telefonos segélyszolgálatban, maszkokat varrnak, és ahol módjuk van rá, a technika segítségével közvetítik a liturgiákat, imaórákat.


Minden közösség kiemelt és sokszoros időt fordít az imára. Ebben különösen idős nővéreink járnak az élen.

Hazai hírek

Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek

Sororum Caritatis Sanctae Crucis - SCSC